Loading
Deutsch

Gegenteile alphabetisch "V"


textextend_google
verdwaasd, verdwaasd, verkrachting, verkrachting, vallei, vallei, vallen, vallen, vervallen, vervallen, verantwoordelijk is, verantwoordelijk is, verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid, verantwoording verschuldigd, verantwoording verschuldigd, vruchtbare, vruchtbare, verkeerd begrepen, verkeerd begrepen, verkeerd begrijpen, verkeerd begrijpen, voorbehouden, voorbehouden, vakbekwame, vakbekwame, vitaal belang, vitaal belang, verbergen, verbergen, verbeteren, verbeteren, verbetering, verbetering, verbieden, verbieden, vast te binden, vast te binden, verbinden, verbinden, verbinding, verbinding, verbinding verbreken, verbinding verbreken, verblijden, verblijden, verblijf, verblijf, vrijblijvend, vrijblijvend, vrijblijvende, vrijblijvende, verbreden, verbreden, verdampen, verdampen, verdeeldheid, verdeeldheid, voordeel oplevert, voordeel oplevert, verspreiding, verspreiding, verzending, verzending, vindingrijk, vindingrijk, vindingrijkheid, vindingrijkheid, voldoen, voldoen, voldoende, voldoende, voordoen, voordoen, vorm van genoegdoening, vorm van genoegdoening, verdoven, verdoven, verduidelijken, verduidelijken, verduisteren, verduisteren, verdun, verdun, verdund, verdund, vol eigendunk, vol eigendunk, voortdurend, voortdurend, voortdurende, voortdurende, vechtlustig, vechtlustig, verslechteren, verslechteren, vetorecht, vetorecht, vreedzame, vreedzame, veerkracht, veerkracht, veerkrachtig, veerkrachtig, verbouwereerde, verbouwereerde, verheerlijken, verheerlijken, verkeer, verkeer, verkeerde, verkeerde, voor het eerst uitgezonden, voor het eerst uitgezonden, veeleisend, veeleisend, verlengen, verlengen, verzengende, verzengende, verergeren, verergeren, veroveraar, veroveraar, veroveren, veroveren, verfrissing, verfrissing, vagabond, vagabond, van voorbijgaande aard, van voorbijgaande aard, vergadering, vergadering, vergaren, vergaren, vergasten, vergasten, verloren gaan, verloren gaan, voetganger, voetganger, voorafgaan aan, voorafgaan aan, voorafgaand aan, voorafgaand aan, voorafgaande, voorafgaande, voorafgaande kennisgeving, voorafgaande kennisgeving, voorbijgaande aard, voorbijgaande aard, voorgaande, voorgaande, voorganger, voorganger, vooruitgang, vooruitgang, vulgair, vulgair, vulgariteit, vulgariteit, vrije regelval gebruikt, vrije regelval gebruikt, vergelijkende, vergelijkende, vergeven, vergeven, vergroten, vergroten, volharden, volharden, verhelderend, verhelderend, verhinderd, verhinderd, verhinderen, verhinderen, verhongeren, verhongeren, verhoogde, verhoogde, voorschot, voorschot, vasthoudend, vasthoudend, verjongen, verjongen, vakantie, vakantie, voorkeur, voorkeur, vastklampen, vastklampen, vastberaden op te komen, vastberaden op te komen, voorkomen, voorkomen, verkorten, verkorten, verkrijgen, verkrijgen, verplaats, verplaats, verplaatsen, verplaatsen, verlamde, verlamde, verlamming, verlamming, vlam, vlam, verlangen, verlangen, verlaten, verlaten, verlenen, verlenen, ventileren, ventileren, verlevendigen, verlevendigen, verlichten, verlichten, verlichting, verlichting, verplicht, verplicht, verplichte, verplichte, verplichten, verplichten, valideren, valideren, voorliefde, voorliefde, vervlogen, vervlogen, verlossen, verlossen, verlosser, verlosser, verlossing, verlossing, veelbelovende, veelbelovende, vluchteling, vluchteling, vluchten, vluchten, vluchtig, vluchtig, vluchtige, vluchtige, vrijwaringsmaatregelen, vrijwaringsmaatregelen, verzameld, verzameld, verminderen, verminderen, vermindering, vermindering, vermoeden, vermoeden, vermoeide, vermoeide, vermoeidheid, vermoeidheid, vermoeiend, vermoeiend, vermoeiende, vermoeiende, vernietigen, vernietigen, vernietigend, vernietigend, venom, venom, verknoeien, verknoeien, verbroken, verbroken, verstoken, verstoken, verstokt, verstokt, verstokte, verstokte, veronderstelde, veronderstelde, verkopen, verkopen, veroordelen, veroordelen, veroordeling, veroordeling, verordening, verordening, verwoorden, verwoorden, volgorde, volgorde, voordelige, voordelige, verouderde, verouderde, voorouder, voorouder, verstouten, verstouten, verpakt, verpakt, vriendjespolitiek, vriendjespolitiek, vastberaden, vastberaden, verraden, verraden, verontreinigen, verontreinigen, vereist, vereist, vernederende, vernederende, verwarrend, verwarrend, verzwarende, verzwarende, verrijken, verrijken, verering, verering, vernedering, vernedering, verwarring, verwarring, verwijdering, verwijdering, verwringen, verwringen, vertrouwd, vertrouwd, vertrouwelijk, vertrouwelijk, vertrouwen, vertrouwen, verruimen, verruimen, verontrusten, verontrusten, verontrustend, verontrustend, verscherpen, verscherpen, verschoonbaar, verschoonbaar, verslaan, verslaan, verslaan rond de bush, verslaan rond de bush, verslagen, verslagen, verslappen, verslappen, versnellen, versnellen, veelsoortige, veelsoortige, verstandig, verstandig, verstandige, verstandige, voorstander, voorstander, vast te stellen, vast te stellen, vrijstelling, vrijstelling, versterken, versterken, verstopte, verstopte, verstrooid, verstrooid, versuffen, versuffen, vertegenwoordiger, vertegenwoordiger, voortijdige, voortijdige, vrije tijd, vrije tijd, vroegtijdige, vroegtijdige, vooruit, vooruit, vooruitziend, vooruitziend, vaag, vaag,