Loading
Polski

Przeciwieństwem "off hand" (English)

en hand down

Antonimy:
new,